Vertrouwenscontactpersoon van SV Harfsen Tennis

Wat houdt het in?

Als je een probleem hebt, dat je niet kunt of wilt bespreken met de trainer, coach of het bestuur, kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon. Het probleem kan gaan over pesten, alcohol, drugs of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook iets heel anders zijn dat je dwars zit. Ook ouders van de jeugdleden kunnen contact met de VCP-er opnemen. De vertrouwenscontactpersoon is er niet alleen voor de jeugd maar voor alle leden van de vereniging.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

De gesprekken die er tussen jou en de VCP-er plaatsvinden zijn vertrouwelijk, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

1. toestemming voor hebt gegeven

2. van op de hoogte bent

Het betrekken van anderen of elders advies vragen bij anderen kan belangrijk zijn, maar zal dus nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

Wie is de vertrouwenscontactpersoon?

Ik ben Marijke de Groot en ben al jaren met veel plezier lid van de tennis in Harfsen. In het dagelijkse leven sta ik voor de klas op de basisschool in Gorssel en ben werkzaam in ons eigen bedrijf. De rol als VCP neem ik graag op me om een steentje bij te dragen aan een veilige en prettige vereniging.

Als u vragen heeft, kan er contact opgenomen worden met Marijke de Groot (VCP-er).

Dit kan per mail: vertrouwenspersoon@tennisharfsen.nl of per telefoon: 06-52304610

Scroll naar boven