Contributie

Senioren (vanaf het jaar waarin men 18 wordt)€ 130,00
Junioren€ 20,00 per maand
Junioren pakket (les, competitie en lidmaatschap)Tot 7 jaar € 12,50 per maand
Tot 18 jaar € 20,00 per maand
Zomerleden€ 45,00 Abonnement voor 3 zomermaanden
Introducés *€ 5,00 per dagdeel (voor senioren)
€ 2,50 per dagdeel (voor junioren)

* Naam van het tennislid en de Introducé vermelden op de lijst in de hal en het geld in het daarvoor bestemde bakje doen.

Hoe werkt de betaling?

  • De verenigingscontributie wordt voor één seizoen vastgesteld en in het najaar gefactureerd.
  • De bijdrage aan de KNLTB. wordt verrekend met de verenigingscontributie.
  • Het kalenderjaar voor de afdeling Tennis loopt van 1 januari t/m 31 december.
  • Afmeldingen dienen te geschieden 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar (dus vóór 1 december).
  • De statuten en huishoudelijke reglementen van S.V. Harfsen en de afd. Tennis moeten in acht worden genomen.

Elk nieuw lid krijgt een KNLTB-ledenpas. Deze pas is een bewijs van lidmaatschap en is tevens nodig voor het spelen van competitie en toernooien.
De ledenpas dient voorzien te zijn van een pasfoto, u kunt deze foto (jpg-bestand) mailen naar info@tennisharfsen.nl

Scroll naar boven